Quy định về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất. Tư vấn thủ tục tách sổ tại: Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Châu Đức,…