Lưu Trọng Nghĩa

CEO tại Nhà Đất Bà Rịa

  • Giấy phép hoạt động: 0914117879
  • Địa điểm làm việc: TL52 Hòa Long, TP Bà Rịa

Giới thiệu Lưu Trọng Nghĩa

Nhà Đất Bà Rịa

Ngôn ngữ: Việt Nam

Sắp xếp theo:

Compare listings

So sánh