Mẫu giấy mua bán chuyển nhượng đất đai viết tay

 • bởi Nghĩa NhaDatBaRia
 • 2 tuần trước
 • Tin tức
 • 1

Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay luôn được quan tâm. Thế nhưng hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực khi nào? Và có những quy định nào về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Hợp đồng mua bán đất viết tay là gì?

Hợp đồng mua bán đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Chính vì thế mà người dân nên nắm rõ những quy định cần thiết, để tránh được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng mua bán đất được thiết lập giữa bên bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng bên mua. Tất nhiên, trong nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả hai bên sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc mua bán đất bằng giấy viết tay vì 02 lý do sau:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay chỉ có hiệu lực nếu thời điểm chuyển nhượng diễn ra trước ngày 01/7/2014.
 • Từ ngày 01/7/2014 đến nay, khi chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.

Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định như sau:

1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”.

Hợp đồng mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý không

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 167 của Luật đất đai 2013 thì hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất bắt buộc phải có công chứng hoặc sự chứng thực của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực pháp luật. Như vậy, khi tiến hành mua bán đất bằng hợp đồng viết tay cần tuân thủ chính xác về cách thức của nhà nước.

Tuy nhiên, nếu bên mua đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên bán sẽ có quyền yêu cầu toàn án công nhận tính hiệu lực giao dịch. Điều này được quy định rõ tại điều 129 Bộ luật dân sự 2015 dưới đây.

Nếu sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008 thì dù thửa đất đó không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì chuyển nhượng đó vẫn có hiệu lực.

Nếu sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì chuyển nhượng đó không có hiệu lực.

Trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay mà muốn được cấp Giấy chứng nhận thì người nhận chuyển nhượng phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới).”

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Những mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay sẽ bị tính là không có hiệu lực, nếu như không đáp ứng được những quy định và điều kiện hình trức trong hợp đồng (quy định trong Điều 122 Bộ luật dân sự 2015).

Điều khoản nói rõ: nếu như mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay bên được nhượng quyền chưa trả đủ ⅔ số tiền chuyển nhượng, hoặc, bên chuyển nhượng cũng chưa giao đất cho bên mua, thì hợp đồng mua bán sẽ không thể có hiệu lực.

Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng gồm:

 • Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền (hợp đồng không có công chứng hoặc chứng thực nhưng phải đủ chữ ký của các bên).

Hợp đồng mua bán đất viết tay có phải công chứng không?

Trong trường hợp bên được chuyển nhượng đất có căn cứ chứng minh đã trả đủ từ ⅔ giá trị tiền trong hợp đồng, người sử dụng đất sẽ có quyền yêu cầu Tòa án công nhận hợp đồng có hiệu lực mà không cần phải công chứng, chứng thực.

Theo đó, nếu đã chuyển nhượng trên thực tế (một bên trả tiền, bên còn lại giao đất nhưng chưa sang tên) thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nữa mà phải thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

Mặc dù chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/7/2014 vẫn có hiệu lực nhưng cần lưu ý theo từng khoảng thời gian.

Như vậy, các bên có thể giải quyết với nhau khi giấy chuyển nhượng viết tay bị vô hiệu. Đối với hợp đồng mua bán nhà đất, các bên có thể thỏa thuận với nhau để hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên bán trả lại tiền cho bên mua, bên mua nhà trả lại nhà cho bên bán.

Bên cạnh đó, nếu các bên thể hiện ý chí vẫn muốn tiệp tục thực hiện hợp đồng thì các bên có thể thực hiện thủ tục công chứng chứng thực, sang tên, hợp pháp hóa hợp đồng mua bán bằng giấy tay theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hợp đồng mua bán đất viết tay vẫn có hiệu lực dù không công chứng, chứng thực

Nếu như văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay không có được sự chứng thực của các cơ quan nhà nước cấp xã hoặc cơ quan công chứng có thẩm quyền, hợp đồng sẽ không có đủ căn cứ pháp lý để người sử dụng đất tiến hành thủ tục sang tên.

Căn cứ khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển nhượng theo quy định thì người nhận chuyển nhượng nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có để có Giấy chứng nhận mới.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển nhượng.

Nếu có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Khi hợp đồng này vô hiệu, theo quy định của pháp luật dân sự quy định tại Điều 131:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 • Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
 • Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay

Để giúp các bạn có được mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay đúng pháp lý và dựa theo quy định của pháp. Mặt khác, đảm bảo trong suốt quá trình ký kết và chuyển nhượng các giấy tờ pháp lý, hợp đồng liên quan đến quá trình mua bán nhà đất diễn ra đúng thủ tục.

Cách viết hợp đồng mua bán đất viết tay

Giấy bán đất viết tay là một trong những văn bản tương đối quan trọng khi bạn chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Vì vậy, cách tốt nhất để viết một văn bản hợp đồng mua bán nhà viết tay, cách tốt nhất là bạn nên tuân thủ theo những quy định, quy trình mà nhà nước đặt ra. Và cũng nên tham khảo những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay.

Ngoài ra, trước khi làm hợp đồng mua bán đất viết tay, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

 • Theo quy định của pháp luật, đất hoặc nhà đất chưa có sổ đỏ sẽ không thể tiến hành giao dịch. Chính vì vậy, trước khi làm mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay bạn cần yêu cầu bên bán đi làm sổ đỏ nếu đủ điều kiện.
 • Cần phân biệt rõ giữa đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng chưa làm sổ đỏ, với đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Một số trường hợp có thể mua bán mà không cần sổ đỏ như: đất thuộc diện nhận thừa kế, đất không có tranh chấp, còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài viết của chúng tôi là hữu ích, đừng tiếc một like và một share, và cũng đừng quên theo dõi những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật nhà đất Việt Nam nhé!

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh